Nels Møller  Æresmedlem i HEI
 
HEIs tidligere Hovedformænd.

Fra Venstre  Olaf Møller1992-1999 Lars Ravn-Nielsen 2010-2014 K.E. Mortensen 1973-1979 Herluf Nielsen  1966-1970  Bent Olsen 1979- 1983 Nels Møller1983-1991 samt 2013-

Fraværende Åge Andersen 1999- 2010
Hjortshøj-Egå Idrætsforening